Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Παρασκευή, 25 Σεπτ 2020 – Κυριακή, 27 Σεπτ 2020.

Τόπος Διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο Natura, Λίμνη Πλαστήρα.

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου:
Ελληνικά – Αγγλικά.

Οργάνωση │ Γραμματεία


TheMASTERMINDGroup
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1 |Fax: +30 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr