Πρόγραμμα

Επιλέξτε εδώ για το Τελικό Πρόγραμμα του συνεδρίου.

Επιλέξτε εδώ για το Poster του συνεδρίου.

Επιλέξτε εδώ για την Α ανακοίνωση του συνεδρίου.