Εγγραφές

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

 

  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.


H Φόρμα Εγγραφής έχει κλείσει! Σας ευχαριστούμε.